Oficiální stránky volnočasového spolku VČAS - Volný Čas A Sranda
Online přihláška Hory 2024

Online přihláška Hory 2024

Přihláška na akci Hory 2024

Přihláška na akci Hory 2024

povinná pole jsou nadepsána tučně a označena symbolem *

Účastník
část RČ před lomítkem
- např. 890123
část RČ za lomítkem
- např. 4567
Osobní doklad *
Sekce pouze pro účastníky mladší 18 let
Pro účastníky mladší 18 let je povinný dospělý doprovod, tedy jiný účastník starší 18 let, který vyplní svoji vlastní přihlášku na akci
Dodatečné služby
Ubytování
Doprava
Cestovní pojištění
Úhrada *
  • Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby pořadatele akce a podléhají zákonu 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
  • Odesláním tohoto formuláře stvrzuje účastník nebo jeho zákonný zástupce (pro účastníky mladší 18 let) přihlášení na lyžařský pobyt Dolomity 2023.
  • V případě odhlášení účastníka z pobytu nebudou vráceny již uhrazené platby. Ve výjimečných případech (dle posouzení pořadatele) může být účastníkovi platba vrácena, vždy však bez poměrné části nákladů, které pořadatel za účastníka již vynaložil.
  • Dojde-li ke změně údajů, oznámí je účastník nebo zákonný zástupce účastníka (pro účastníky mladší 18 let) neprodleně pořadateli.
  • Účastník nebo jeho zákonný zástupce (pro účastníky mladší 18 let) souhlasí s případným využitím záznamů (foto, video, audio) z akce pro účely propagace VČAS z.s.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů s vyplněním online přihlášky neváhejte kontaktovat organizátora VČAS, z.s.:

Markéta Albrechtová
775 667 919
maki.albrechtova@gmail.com

nebo

Jiřina Mudrová
777 001 266
jimios@email.cz