Letní tábor pro děti 2020

Pojeďte s námi do země Aotearoa

Slider

Na co se těšíme?

Letní tábor pro děti 2020
Děkujeme za Váš zájem. S ohledem na naplnění kapacity tábora registrujeme nové uchazeče pouze jako náhradníky. Vážení rodiče, máme pro Vás dobré zprávy! Ministerstvo zdravotnictví...
Více.. "Letní tábor pro děti 2020"

Kdo jsme a co děláme?

VČAS = „volný čas a sranda“

Jsme dobrovolným sdružením dětí, mládeže a dospělých, jejichž společným zájmem je podpora a pomoc při rozvoji volnočasových aktivit.

Cílem spolku je organizace volného času pro všechny věkové kategorie, což znamená pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé, tvorba a činnost v oblasti informačních aktivit. A to především výchovná, vzdělávací a metodická činnost.