Oficiální stránky volnočasového spolku VČAS - Volný Čas A Sranda
VČAS z.s.

Pravidelné akce

Pravidelně podporujeme tyto aktivity:

Taneční skupina Dance C. lock 7even

Součástí pravidelné zájmové činnosti spolku VČAS je činnost zájmového útvaru (ZÚ) Dance C. lock 7even.

Taneční skupina vznikla před 12 lety pod vedením Jitky Jedličkové. Všechny taneční skupiny se věnují streetovým tanečním technikám a show dance.

Taneční skupina Dance C.lock 7even Česká Lípa má cca 130 členů od dětí předškolního věku, až po seniorky. Členové jsou rozdělení do 5 skupin dle věku a zkušeností tanečníka.

Více o skupině najdete na www.dc7cl.com/

Klub aktivního stáří – Klub „G“

V roce 2016 vznikl díky pravidelným akcím pro seniory i zájmový útvar pro geronty. Během schůzek se řešila otázka výpočetní techniky, mobilních telefonů, kreditních karet, ale také vzdělávací pobyty a schůzky týkající se legislativy, kulturního dědictví ČR, zeměpisné, historické a architektonické tématiky. 

Kroužek jsme rozšířili o pravidelné vzdělávací přednášky. Tuto činnost finančně podpořilo město Česká Lípa