Oficiální stránky volnočasového spolku VČAS - Volný Čas A Sranda
Klub G – Souhrn roku 2023

Klub G – Souhrn roku 2023

Spolek VČAS z.s. se zaměřuje na organizaci pravidelných, příležitostných i spontánních aktivit pro děti, mládež, dospělé i seniory z České Lípy. Pravidelnou činnost spolku provozuje zájmový útvar Dance clock 7 (tanečníci všech věkových kategorií i pro děti ze znevýhodněného prostředí) a kroužek seniorů nazvaný „G“. 

Dále organizujeme pobyty a mnoho příležitostných akcí pro všechny věkové kategorie, včetně seniorů.

V roce 2022 spolek VČAS uskutečnil 16 akcí pro seniory.

            10 pravidelných setkání kroužku „G“ (geronti) v klubovně spolku

·       Leden – Přivítání nového roku – kvíz tradice

·       Únor – Úsměvy pro potěšení – vyprávění příběhů, hra stalo se x nestalo

·       Březen – Přivítání jara – zpěv písní, jarní tradice, aktuální situace na Ukrajině

·       Duben – cestopisné vyprávění s promítáním obrázků – Maledivy

·       Květen – PC gramotnost – jak zpracovat obrázky, fotografie

·       Červen – Cestopisné vyprávění s promítáním – Kanárské ostrovy

·       Září – Vzpomínky na léto – vyprávění zážitků, zpěv

·       Říjen – Pryč s melancholií – společné tvoření, barvy podzimu

·       Listopad – zimní neduhy – beseda s lékařem

·       Prosinec – Vánoční tradice – zpěv koled, dárky, cukroví, vánoční kvíz

Kromě pravidelných schůzek byly uskutečněny další příležitostné akce pro seniory:

·     Společné setkání všech členů spolku – předávání zkušeností seniorů mladým, taneční program mladé generace

·       Mikulášská nadílka v klubovně – nadílka, tradice

·       Mikuláš v DPS – zpěv koled, seznámení s tradicemi, zapojení klientů do programu, odměny

·       Advent v Liberci – poznávací výlet

·       Silvestr v klubovně – neseď doma sám – veselý Silvestrovský kvíz, hry, zpěv

Spolek VČAS také uspořádal jednu pobytovou akci pro seniory.

·       Dobře laděná procházka – srpen – 3 dny v Praze s průvodcem