VČAS z.s.

O nás

Kdo jsme a co děláme?

Zapsaný spolek VČAS je právní formou nezisková organizace, která sdružuje skupinu lidí, skládající se z dětí, mládeže a dospělých a mající stejný cíl.

VČAS = „volný čas a sranda“

Jsme dobrovolným sdružením dětí, mládeže a dospělých, jejichž společným zájmem je podpora a pomoc při rozvoji volnočasových aktivit.

Naši partneři:

Na činnost spolku, pravidelné vzdělávací aktivity pro seniory – “Klub aktivního stáří” – kroužek “G” a pravidelnou zájmovou činnost finančně přispívá město Česká Lípa.

Děkujeme Libereckému kraji za finanční příspěvek na projekty AOTEAROA a její tajemství a Podpora zdravého životního stylu pro děti, mládež a jejich rodiče pro taneční kroužek DC7.

Kontaktní údaje:

Napište nám:

  • VČAS z.s.
  • Jiráskova 615/13
  • 47001 Česká Lípa
  • IČO: 44223854
  • č. účtu (změna): 101378555/2250
  • Jiřina Mudrová
  • Telefon: +420 777 001 266, +420 734 445 721
  • E-mail: jimios@email.cz
Napište nám