Oficiální stránky volnočasového spolku VČAS - Volný Čas A Sranda
Letní tábor pro děti 2020

Letní tábor pro děti 2020

Vážení rodiče,

máme pro Vás dobré zprávy!

Ministerstvo zdravotnictví konečně vydalo epidemiologické pokyny pro letní tábory a my můžeme s radostí zkonstatovat, že pokud zůstanou platné alespoň tyto podmínky, jsme schopni zrealizovat náš tábor v původním zamýšleném rozsahu bez omezení počtu dětí a veškerá nařízená i doporučená opatření budou mít pouze minimální dopad na náš pobyt. A tudíž i cena zůstává beze změny.

Z opatření, která stojí za zmínku, protože se týkají i Vás, uvádíme:

 • doporučení mít zdravotní způsobilost dítěte vydanou v letošním roce (třebaže standardně platí 2 roky)
 • bezinfekčnost se stejně jako každý rok vyplňuje ke dni odjezdu a nově obsahuje i vyloučení typických příznaků nemoci COVID-19 – aktualizovaný formulář Vám ještě zašleme spolu s dalšími pokyny
 • úplný zákaz návštěv na táboře
 • Vaše povinnost být k zastižení v průběhu konání tábora a převzít si zpět dítě v případě, že by projevovalo známky nemoci nebo byl tábor z důvodu výskytu nemoci předčasně ukončen
 • Vaše povinnost nahlásit nám případný výskyt příznaků nemoci COVID-19 v době 14 dnů od ukončení tábora
 • povinnost dítěte mít s sebou na táboře roušku, třebaže v prostorách tábora a ve volné přírodě nebude nutné roušku nosit

Věříme, že ani pro Vás nebudou výše uvedená pravidla žádným zásadním omezením, a těšíme se, že si tábor s Vašimi dětmi jako každý pořádně užijeme a Vám tak dopřejeme zasloužený odpočinek.

Zároveň bychom Vás rádi požádali o úhradu doplatku ceny tábora:

 • číslo účtu: 101378555/2250
 • variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka
 • specifický symbol: 20200705
 • částka: 6450 Kč minus dříve zaplacená záloha (typicky 2000 Kč)
 • splatnost: nejpozději 12.6.2020

Kam že to vlastně letos pojedeme?

Čeká nás dobrodužná cesta do země Aotearoa, což je původní Maorský název pro Nový Zéland.

Již po několikáté jedeme do rekreačního střediska v Bílém Potoce pod Smrkem. Tento krásný areál, obklopen přírodou, nám nabízí kvalitní zázemí pro strávení dvou prázdninových týdnů. Děti jsou ubytované v dřevěných chatičkách. K dispozici máme sociální zázemí, sprchy s teplou vodou, velkou jídelnu a několik venkovních hřišť.

Na našem táboře nechybí celotáborová hra, která nás provází během celého pobytu.

Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému dítěti. Jsme si vědomi toho, že nám každý rodič svěřuje svůj největší poklad. V každém oddíle budujeme týmového ducha, snažíme se vést děti ke spolupráci, toleranci, zodpovědnosti, demokracii ve skupině a řešení problémů smírčí cestou. Pomocí volnočasových aktivit u dětí rozvíjíme hlavně komunikační, pohybové a sociální dovednosti. 

Program tábora připravujeme tak, aby byl pro děti zábavný i něčím naučný. Nesmíme opomenout, že celý tábor probíhá v PŘÍRODĚ, která nás učí poznávat své zákonitosti a my děti učíme přírodu kolem nás chránit a uctívat.

Letní tábory jsou doménou našeho spolku, které organizujeme desítky let. Snažíme se dětem nabídnout tu nejlepší péči, program i chutné a kvalitní jídlo.

Tato „práce“ nás baví – zřejmě proto, že jsme na táborech vyrostli a neopustila nás chuť po dobrodružství ani v dospělosti.

Za VČAS z.s.

Jířa, Maki a Margot

Online přihláška