Českolipský talent je přehlídka úspěšných mladých lidí, kteří svůj volný čas využívají aktivně a vynikají ve svém oboru.

Do druhého ročníku přehlídky talentů lze přihlásit děti ve věku od 10 do 20 let žijící nebo studující v České Lípě, které dosáhly úspěchů hodných pozornosti a prezentace před diváky.

Z přihlášených talentů si porota vybere ty nejúspěšnější, kteří se budou prezentovat v Jiráskově divadle v České Lípě.

Přehlídka proběhne dne 27. 11. 2019 pod záštitou starostky města Česká Lípa Ing. Jitky Volfové.

Talenty můžete přihlásit do 20. června 2019.

Online přihláška