Vzdělávání gerontů umožňuje VČAS z.s.

Spolek VČAS z.s. zakončil projekt „Gerontologický vzdělávací kroužek“. Za finanční podpory města Česká Lípa, mohli lektoři prostřednictvím spolku VČAS z.s. vzdělávat seniory v klubovně spolku. Uskutečnilo se 10 vzdělávacích schůzek, při kterých se účastníci seznamovali s prací na PC, debatovali s lékařem, dozvěděli se, jak postupovat při internetovém bankovnictví, jak získat seniorské slevy na dopravu, dovolenou, nebo vstupy na zajímavá místa. Kromě vzdělávacích aktivit se senioři pravidelně scházeli, aby si předali svoje zkušenosti, popovídali si o svých trápeních, zahráli si hry, nebo si zazpívali. Pravidelnému setkávání seniorů v klubovně spolku VČAS z.s. se začalo říkat „Kroužek G“ (kroužek gerontů) a tento název se dobře ujal. Účastníci setkávání zde nacházejí sociální vazby, které jim pomáhají překonávat samotu, dávají možnost být aktivní v důchodovém věku a také získávat nové informace. Všichni účastníci však nejvíce prahnou po vzájemném „osobním“ sdílení zážitků, poznatků a zkušeností z běžného života, na což se v dnešní virtuální době často zapomíná. Vzděláváním se
a společným sdílením se nejlépe zapomene na všední problémy. Díky přátelské atmosféře se členové kroužku, přednášející i lektoři na další společné setkávání těší, protože se vzájemně obohacují. Děkujeme městu Česká Lípa, že nám finančně pomohl pravidelně uskutečňovat seniorské schůzky.

Geronti

V České Lípě                      10. 10. 2017

 

Projekt finančně podpořilo město Česká Lípa.

CL_logo_bez_claimu

Žádné komentáře.

Vložit komentář

Current month ye@r day *